Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

marinaluczenko
0024 8365
Reposted fromnyaako nyaako viapsychodelik psychodelik

March 21 2018

marinaluczenko
7211 4a48 500

March 20 2018

marinaluczenko
3334 dc1f
marinaluczenko
2647 1558
Reposted fromsavatage savatage viapffft pffft
marinaluczenko
Reposted fromu-dit u-dit viapffft pffft
marinaluczenko
5385 561a
Reposted fromIriss Iriss viatypromantykaq typromantykaq

March 18 2018

marinaluczenko
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile vialegilimencja legilimencja

March 15 2018

marinaluczenko
Nie da się zmienić drugiego człowieka. Można go zachęcać i wspierać, ale to wszystko. Reszta zależy od niego.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialegilimencja legilimencja
marinaluczenko

March 11 2018

2244 a3ff
Reposted fromgavinsnose gavinsnose viaszszsz szszsz
marinaluczenko
0262 5a47 500
Reposted fromomphh omphh viaszszsz szszsz
marinaluczenko
6629 b7da 500
Reposted fromtfu tfu viaszszsz szszsz

March 09 2018

marinaluczenko
8456 8068 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
marinaluczenko
9277 8c0f 500
Sztućce projektu Salvadora Dali
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani

March 08 2018

marinaluczenko
7449 84af 500
Reposted fromomphh omphh via12czerwca 12czerwca
marinaluczenko
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka via12czerwca 12czerwca

December 30 2017

marinaluczenko
Być zamkniętym w sobie i nie umieć się otworzyć - oto jedno z najbardziej irytujących uczuć świata. Mieć w głowie cały wszechświat, do którego nie da się wpuścić innych ludzi. Nawet wtedy, gdy się chce... bo prawda jest taka, że nienawidzę być sama ze swoimi myślami, ale jednocześnie nie potrafię nikomu ich przekazać, nie tak, jakbym chciała. Znajduję słowa, ale niewłaściwe, niewystarczające, nieadekwatne. Czasami czuję się, jakby mój mózg przełączył się na inny język, a ja zbyt pobieżnie przejrzałam słówka, przez co nie mogę sobie przypomnieć, jak coś nazwać. Tylko to, co jest naturalne w mówieniu w obcym języku, wydaje się śmieszne w ojczystym.
— Cztery Wieki Później
Reposted from12czerwca 12czerwca
marinaluczenko
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani via12czerwca 12czerwca

December 03 2017

marinaluczenko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl